Uzmanlıklarımız

M.E.B.’E BAĞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ

Merkezlerimiz dil ve konuşma güçlüğüne sahip çocuklar için dil ve konuşma terapistleri ile bireysel terapi düzenlemektedir.

Uzmanlık alanlarımız

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi

Dil ve konuşma terapisi, genel dil ve konuşma bozukluğu güçlüklerine yönelik olarak dil ve konuşma terapistlerince hazırlanması gereken bir terapi sürecidir. 

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi, genel dil ve konuşma bozukluğu güçlüklerine yönelik olarak dil ve konuşma terapistlerince hazırlanması gereken bir terapi sürecidir. 

İşitme Engelliler Eğitimi

İşitme engelli olan bireyler için destek eğitim, herhangi bir derecede işitme kaybı olan öğrencilerin farklılıklarına ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış eğitimi ifade eder. 

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Zihinsel Engelliler Eğitimi zihinsel engellilere has olarak; sosyal, psikomotor, fiziksel ve bilişsel beceriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Disleksi Eğitimi

Disleksi, bireyin yazma güçlüğü gibi becerilerinde zorluk çekmesi, okumayı öğrenme sürecinin akranlarına oranla daha yavaş gerçekleşmesi durumudur.

Özgül Öğrenme Güçlüğü
Eğitimi

Özgül öğrenme güçlüğü, bireyin zekâsının ortalama veya ortalama üzeri olduğu hâlde sayısal ve sözel becerilerde kendi yaşıtı akranlarına kıyasla öğrenme güçlüğü çekmesi durumudur. 

Hemen Ara