Ankara Selvi Oyun Terapisi Merkezleri

Ankara Oyun Terapisi Merkezimiz, Otizm, Öğrenme Güçlüğü, Zihinsel Engelli, Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve diğer bozukluklarda oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı oyun terapisti psikologlar ile hizmet vermektedir.

Psikologlarımız, her bireyin eğitsel, sosyal ve davranışsal gereksinimlerini kapsayan eğitim programlarını, bireysel eğitim planına uygun bir şekilde verir.

Oyun Terapisi hakkında bilgi almak için ulaşabilir ve ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların oyun terapisiyle desteklenmesi için merkezlerimizden yardım alabilirsiniz.

Oyun Terapisi

Oyun Nedir?

Oyun oynamak çocuklar için gelişimsel olarak çok önemli bir aktivitedir. Çocuklar oyun aracılığıyla yetişkinlerin karmaşık dünyasında yaşamayı öğrenir ve öğrenirken de keşfeder, deneyler yaparlar. Aynı zamanda oyun, çocuklar için kafa karıştırıcı veya yeni olan durumları “canlandırma” fırsatı verir. Oyun, çocuklarda hayal gücünün, fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerin gelişimine yaratıcı yollarla katkıda bulunur.

Çocukların kendini özgürce ifade edebildikleri ve kendi kurdukları dünyayı yansıtabilecekleri oyunlar, son dönemde yerini daha çok ailelerin ve öğretmenlerin yönlendirdiği oyunlara bırakmıştır. Bu durum çocukların kendini ifade etmesi ve diğer birçok alandaki gelişimlerinde olumsuz etkiye sahip olduğu görülmüştür. Oyun terapisi tam bu noktada çocuğun oyun odası içerisinde istediğini yapabileceği bir ortam sunar. Böylece çocuk oyun dili ile kendini ifade eder.

Oyun Terapisi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Uzman bir oyun terapistine göre oyun terapisi; terapist ile çocuk arasında duygusal olarak güvenli bir ortamda iletişimi, ilişki kurmayı, ifade etmeyi ve problem çözmeyi destekleyen bir terapi yöntemidir. Aynı zamanda oyun terapisi, çocukların içsel olarak yaşadıkları kaygılarını, korkularını, fantezilerini ve suçluluk duygularını oyun yolu ile dışa vurma imkânı sağlar.

Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak kendilerini sözel olarak ifade etmekte daha çok zorlanırlar. Oyuncakları kullanarak kendi kurdukları oyun ile kendilerini ifade etmeleri ise onlar için daha rahat bir yöntemdir.

Oyun terapisi sürecinde çocuk, içerisinde neredeyse her oyuncağın bulunduğu ve bu oyuncaklarla özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Çocuk burada bulunan oyuncaklar aracılığı ile duygularını, yaşadığı problemlerini anlatmaya çalışır. Terapist de bu süreçte çocuğun anlatmaya çalıştıklarını anlayarak ve ona yansıtmalar yaparak çocuğa duygusal olarak güvenli bir ortam inşa eder. Terapist, çocuğun davranışlarını ve duygularını çocuğa sözel olarak “Bunun ne olduğunu merak ettin.” şeklinde yansıtma yaparak çocuğun eylemlerini anladığını ve onunla ilgilendiğini çocuğa hissettirir. Ayrıca terapist, gerek duydukça çocuğa sorular sorabilir veya ona ihtiyacı olan bilgiyi verebilir.

Oyun terapisinin, aşağıdaki alanları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli çocuk sorunları için etkili bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır:

 • İstismar ve ihmal
 • Depresyon ve yas
 • Takıntılar
 • Kaygı bozuklukları
 • Saldırganlık ve oyunculuk
 • Bağlanma problemleri
 • Otizm
 • Kronik hastalık
 • Sosyal beceri kazandırmak için
 • İşitme ve fiziksel engelli çocuklar
 • Disosiyasyon ve şizofreni
 • Travma
 • Boşanma davalarında çocuk şahit olduğunda
 • Kardeş kıskançlığı
 • Özgüven sorunları
 • Okul problemleri
 • Uyku ve yeme problemleri
 • Enürezis (alt ıslatma) ve enkoprezis (kaka kaçırma) sorunları

Oyun Terapisti Kimdir?

Oyun terapisti ne anne ne baba ne de öğretmendir. Oyun terapisti öncelikle profesyonel anlamda bu alanda eğitim almış birisi olmalıdır. Terapist, uyumlu, baş etme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurmayı bilen ve çocukların gelişimi ile ilgili gereken bilgiye sahip olması gereken kişidir.

Oyun terapisti çocuğu duygu, düşünce, inanç, fikir, fantezi ve arzu sahibi bir birey olarak görür. Çocuğun yaptığı her şeyin farkında olur, duyguları ve oyun aktiviteleri ile gerçekten ilgilenir.

Oyun terapisti yalnızca çocuğun oyununu değil aynı zamanda istek, ihtiyaç ve duygularını da dikkatle gözlemleyen ve empatik bir şekilde dinleyen bir yetişkindir. Kısaca oyun terapisti, çocuğu anlayan ve onunla olmaya istekli olan kişidir.

Oyun Terapisti Ne Yapar?

Oyun terapisti, seans boyunca çocuğun yol göstermesine izin verir ve onun yolunu takip etmekten memnun olur. Burada terapistten daha çok çocuk ön plana çıkmaktadır. Örneğin terapist değil, çocuktur bilge olan; terapist değil, çocuk terapiyi yönlendirir; terapist çözmez, çocuk yaratıcı yollarla çözümü bulur. Terapistin bu rollerden herhangi birini üstlenmesi durumunda çocuğun keşfetmek, kendini değerlendirme ve kendini keşfetme fırsatlarının önüne geçilmiş olacaktır.

Ancak tüm bunlar terapist pasif rol alıyor demek değildir. Çünkü aktif olmak her zaman gözle görülebilir bir durum olmak zorunda değildir. Terapist, terapi süreci boyunca duygusal olarak aktiftir. Terapist, terapi deneyimini yönlendirmek anlamında değil, çocuğun ne yaptığıyla, ne söylediğiyle kısaca tüm duyguları, eylemleri ve kararlarıyla gerçekten ilgilenerek aktif bir rol alır.

Terapist çocuğun terapi ortamında güven duymasını sağlar. Bunu da onu karşılıksız kabul ederek ve çocuğa onu anladığını hissettirerek yapar. Böylece çocuk güven duyduğu ortamda duygularını oyun aracılığı ile anlatarak rahatlama yaşar.

Oyun Terapisi Ne Kadar Sürer?

Bu süre çocuktan çocuğa, çocuğun travma yaşayıp yaşamadığına, yaşadıysa travmanın büyüklüğü gibi durumlara göre değişmektedir. Dolayısıyla belirli bir seans sayısı söylemek doğru olmayacaktır.

Özel Eğitimde Oyun Terapisi

Özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel engellilik gibi bozukluklarda da oyun terapisinden faydalanılmaktadır. Oyun terapisinin özgül öğrenme güçlüğünde kullanımı, bu bozukluğun çocuklarda ortaya çıkardığı özgüven ve depresyon gibi sorunlara yönelik olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda çocuğun sahip olduğu problemli davranışlar üzerine çalışılır. Zihinsel engellilikte ise temel amaç özbakım becerilerini geliştirmek ve yine davranış değişikliği gerçekleştirmektir. Kısaca özel eğitimde oyun terapisinin kullanımında çocuğun eksik olduğu ve değiştirilmesi gereken eylem ve beceriler göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda çocuğun sahip olduğu bozuklukta hangi oyun terapi türünün daha işlevsel olduğunu belirlemek ve ona yönelmek daha doğru olacaktır.

Oyun Terapisi Faydaları

Oyun terapisinin birçok türü vardır ve hangi türü uygulanırsa uygulansın etkililiği araştırmalarla desteklenen bir yöntemdir. Oyun terapisinin faydalarını kısaca özetlersek:

 • Çocuklar oyun oynamayı sevdiği için bu terapi sürecinde yabancı bir ortama yönelik veya yabancı bir yetişkinle bağ kurma konusundaki kaygılarını oyun sayesinde aşar ve problemlerini oyun sayesinde yansıtırlar
 • Terapistin anlayışlı ve kabul edici olması sonucunda çocuk, duygularını ifade etmek için uygun ortamı bulur.
 • Çocuklar, oyun ortamında davranışlarını etkileyen olumsuz deneyimlerini içeren duyguları yeniden yaratırlar ve bu deneyimleri olumlu hale getirirler. Aynı zamanda baş edemediği zorlukları canlandırır, bu sefer üstesinden geleceği şekilde sonuçlandırır. Çocuklar, bu canlandırmalar ile deneyimlerine ya yeniden tepki vermeyi ya da o deneyime karşı tepkisiz olmayı öğrenirler.
 • Çocuklar oyun odasında dürtülerini kontrol etmeyi ve duygularını düzenlemeyi öğrenirler.
 • Oyun terapisi bir kendini ifade etme yöntemi olduğu için çocukta katarsis (rahatlama) sağlar.

Oyun Terapisi Oyuncakları

Oyuncaklar çocukların sözleri olarak görüldüğüne göre ve oyun onların dili ise çocukların yönlendirebileceği aktivitelere fırsat sağlayan ve geniş kapsamda duygulara ve oyun davranışlarına olanak tanıyıp teşvik eden oyuncaklara ve malzemelere dikkat gösterilmelidir. Çünkü tüm oyuncaklar çocukları duygularını ve deneyimlerini yansıtma yönünde teşvik etmez.

Aile/bakım oyuncaklarıİletişim Oyuncakları
Bebek ailesi (anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş, bebek)
Kukla ailesi ve/veya hayvan kuklalar Kız veya erkek oyuncak bebekler
Gerçeğe uygun boyutta 2 adet plastik bebek biberonu
Oyuncak bebek battaniyesi ve beşik ya da
sepet Kâğıttan yapılmış küçük bebek bezleri ve temizleme mendilleri
İçinde mobilyalar olan bebek evi
Ocak ve lavabosu olan mutfak seti
Çocuk masası ve sandalyesi
Telefonlar Megafon Dürbün
Yaratıcı İfade OyuncaklarıYeterlilik Oyuncakları
Giysiler, şapkalar, eşarplar ve kumaş parçaları
Maskeler Oyuncak paralar Suluboya, fosforlu kalemler,
pastel boyalar Resim kâğıdı, şövale Kara veya beyaz tahta,
tebeşir veya tahta kalemi, silgi Oyun hamuru,
kil ya da diğer model oluşturma materyalleri
Ayna Sihirli değnek Arabalar, kamyonlar, okul servisi,
ahşap tren seti
Acil durum müdahale araçları (itfaiye,ambulans, polis)
Doktor çantası Küçük plastik hayvanlar
Su oyuncakları
Halka geçirme oyunu
Atlama ipi Hulahop Lobutlar Lego,
ahşap bloklar gibi inşa oyuncakları
Kâğıt havlular
Agresyon Oyuncakları
Hacıyatmaz Dart Küçük plastik askerler Küçük plastik dinazorlar İp Sopa

Oyun Terapisinde Oyuncakların Anlamı

Oyun terapisinde kullanılan oyuncaklar rastgele toplanmamıştır. Hepsinin birer işlevi ve önemli anlamları bulunmaktadır. Bunlardan birkaçının anlamı aşağıda yer almaktadır.

 • Ambulans: Yaşamsal tehdit
 • Polis Arabası: Korunma, aşırı kontrol, baskı.
 • Askerler; Fiziksel istismar, yoğun öfke, boşanan ebeveynler.
 • Ayna: Kendi kendini inceleme, narsist gelişim.
 • Bakım Gereçleri: Değişme arzuları, sosyal olarak dışlanan.
 • Bıçak: Saldırganlık arzusu, cinsel istismar.
 • Dokunsal nesneler(sıkmalı oyuncaklar): Temas eksikliği, kendine uyma.
 • Dürbün: Gözetleme, korunma.
 • Kırık oyuncak: Yetersizlik, kendini yetersiz hisseden, değersiz.
 • Güneş gözlükleri: Suçluluk duygusu, temas kurmaktan kaçma.
 • Kutu: Sırlar, kontrol, adım adım açığa vurma.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, oyun terapisinin yönlendirilmemiş türüdür. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocuklara güvenli bir ortam sunulduğunda çocukların gelişim göstereceğini öne sürer. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nin amacı çocukların kendi yollarıyla kendi sorunları çözme becerisini edinmelerini sağlamaktır. Yönlendirilmiş terapilerin aksine Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde terapist değil, çocuk terapiyi yönlendirir. Çocuk isterse terapisti oyununa dahil eder. Bu yaklaşım, çocuklar da dahil olmak üzere tüm danışanların iyileşme arayışında kendilerini yönetebileceklerini vurgular.

Çocuk merkezli oyun terapisinin amaçları, çocukların duygularını ifade etme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, sorunlu davranışlarının azalması, engellenmelerle başa çıkması, özgüvenlerinin artması ve öfke kontrolünün gelişimidir.

Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir?

Deneyimsel oyun terapisi, çocukların dünyayı zihinleriyle değil deneyimleriyle yani deneme yanılma yoluyla anladığı görüşüne sahip yaklaşımdır. Çocuk terapi sürecinde, kendi dünyasını hayal gücü aracılığı ile yaratır ve terapisti de bu sürece dahil eder. Çocuk merkezli oyun terapisinde olduğu gibi terapist, bu süreçte hem davranışsal hem de duygusal anlamda çocuğu olduğu haliyle kabul eder. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde terapist çocuğa sözel yansıtmalar yaparak çocuğun deneyimini pekiştirir. Deneyimsel Oyun Terapisti ise içeriği aktarmak yerine çocukla birlikte oyunu deneyimler.

Atipik Otizm Oyun Terapisi

Atipik Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar başlığı altında başka türlü adlandırılamayan bozukluk olarak adlandırılır. Atipik otizmde sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişiminde bozukluk ya da kalıplaşmış davranışlar gözlenmektedir. İlerleyen yaşla bu tanı değişebilir, otizm belirtileri zamanla azalıp kaybolabilir, iyi bir eğitim ve şartlarda durum tamamen normale dönebilir. Bundan dolayı Atipik Otizmli çocuklar hafif otizmli olarak da adlandırılabilir.

Otizmli bireylerin pek çoğu iletişim becerileri konusunda sorunlara sahipken sembolik oyun becerisi gerektiren oyun terapisi yöntemleri otizmlilerde kullanmak pek mümkün değildir. Ancak sembolik oyun becerisi gelişmişse Çocuk Merkezli Oyun Terapisi tercih edilebilir. Otizmli bireylerde bozulmuş oyun davranışları, iletişim becerilerindeki sorunlar, ailelerin çocuğun oyununa dahil olamaması nedeni ile Filial Terapi, Gelişimsel Oyun Terapisi, Theraplay uygulamaları olumlu sonuç verecektir.

Oyun terapisi otizmli bireylerin sosyal becerilerinin, sembolik oyunun, öz düzenleme becerilerinin gelişimini sağlamaktadır. Aynı zamanda oyun terapisi ile otizmli bireylerde davranış problemlerinin azaldığı da gözlemlenmiştir. Özellikle atipik otizmde, ağır otizme kıyasla belirtiler daha hafif olduğu için çocukların iyi bir eğitim ve destekle belirtilerinde azalma ve sosyal uyumun artırılması gözlenebilir.

Oyun Terapisi ile Öfke Kontrolü

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocuğu olduğu gibi kabul etme anlayışına sahiptir. Çocukla terapist arasında oluşan bağ (terapötik ilişki), çocuğun kendini terapi odasında engellemeyerek olduğu gibi ifade etmesine olanak tanır. Çocuk, terapi seansında mutluluğunu, kaygılarını, hatta öfkesini terapiste yansıtabilir.  Çocuk, öfkesini yansıtırken kendisine, terapiste veya oyuncaklara zarar verici olmamalıdır. Terapist böyle bir durumda çocuğun öfkesini anladığını ve öfkesini ifade etmesi için uygun olan alternatif yöntemleri önererek çocuğun seçim yapmasını sağlar. Bu yöntem çocuğun öfkesini kontrol etmeyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Seçim şansının yine çocuğa bırakılması çocuğun kendi duygularını yönettiğini hissetmesini sağlar.

Oyun Terapisi ile Evde Oyun Oynamanın Farkı Ne?

Oyun Terapisti, oyun odasında empati, koşulsuz kabul ediş ve anlayışı oluşturabilmek üzere eğitim almıştır. Oyun terapisi oyun oynamak demek değildir. Oyun terapisi çocukların normal şartlarda doğal olarak verdiği tepkileri terapi odasında tekrar tekrar deneyimlemesine olanak sağlar. Eğitimli oyun terapistinin varlığı ile çocuk kendini kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hisseder. Aynı zamanda terapist, çocuğun zor durumların farkına varması için uygun ortamları hazırlar.

Psikolog Gözde Fazla

Kaynaklar

Arslan, E. ve İnce, G. (12). 12 haftalık egzersiz programının Atipik otizmli çocukların kaba motor beceri düzeylerine Etkisi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi1(1), 51-62.

Deniz, E. A. (2019). Çocuk merkezli oyun terapisinin otizmli çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi, Necmettin Erbakan University (Turkey)).

Kurşun, Z. (2022). Otizm ve Oyun Terapisi. Journal of Sustainable Education Studies3(1), 36-48.

Landreth, G. (2012). Play therapy: The art of the relationship. Routledge.

Landreth, G. ve Bratton, S. (1999). Play therapy. ERIC Clearinghouse on Counseling and Student Services.

VanFleet, R., Sywulak, A., ve Caparosa, C. (20

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edebilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizleri arayabiliriz.

Leave this field blank
Hemen Ara