Otizm | İşitme | Dil ve Konuşma Bozukluğu | Disleksi | Özgül Öğrenme Güçlüğü | Zihinsel Yetersizlik

Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Hakkımızda

Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri


Özel eğitim alanında 15 yılın üzerinde deneyime sahip olan Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerimiz, M.E.B.’e bağlı hizmet vermektedir. Özel eğitim merkezlerimiz, Otizm eğitimi, zihinsel engelliler, işitme yetersizliği, dil ve konuşma terapisi, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü eğitimi olmak üzere özel eğitim alanında uzmanlaşmış öğretmenler ve dil ve konuşma terapisti uzmanlar ile M.E.B. destekli ücretsiz bireysel eğitim hizmeti vermektedir.

Otizm, işitme yetersizliği, disleksi & özgül öğrenme güçlüğü veya zihinsel yetersizliğe bağlı dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklar için özel eğitim merkezimizde dil ve konuşma terapisti uzmanlar tarafından dil ve konuşma terapisi vermekteyiz. 

Ücretsiz servis olanağına sahip olan özel eğitim merkezlerimiz, özel eğitim raporu sürecinde de danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında özel eğitim merkezimizin her zaman öğrenci merkezli ve çözüm odaklı bir eğitim hizmetinin merkezinde yer aldığını ifade etmek mümkün olmaktadır.

Ankara’da Özel Eğitim Merkezleri söz konusu olduğunda Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerimiz, profesyonel eğitim çözümleriyle akıllarda yer edinmektedir. Eğitim süreci içerisinde veli iletişimi noktasında etkili bir faaliyetin merkezinde yer alan kurumlarımız, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Eğitim PRogramlarımız

Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi otizm, işitme, dil ve konuşma terapisi, zihinsel yetersizlik, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğuna bağlı artikülasyon bozukluğu, geç konuşma ve kekemelik alanlarında özel eğitim hizmeti vermektedir.

Otizm Eğitimi

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal iletişim, dil ve konuşma güçlüğü, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ilgili güçlükleri içeren karmaşık bir gelişimsel durumdur. Otizm spektrum bozukluğu eğitimi temel olarak öğrenmeye hazırlık, öz beceri, dil ve konuşma, iletişim, akademik ve sosyal becerilerin gelişimini amaçlar. Otizm spektrum bozukluğu Otizm(otistik bozukluk), Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi çeşitlere ayrılsa da otizm spektrum bozukluğu eğitimdeki temel amaç çocuklardaki bireysel farklılıkların belirlenip gerekli kazanımların bireysel eğitim planı(bep) verilmesidir. Merkezlerimiz otizmi olan çocuklara okul öncesi dönemden itibaren bağımsız yaşam becerileri kazandırmaya ve sonrasında okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel eğitim verir.

İşitme Engelliler Eğitimi

İşitme engelliler eğitimi, herhangi bir derecede işitme kaybı olan öğrencilerin farklılıklarına ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış eğitimidir. İşitme engelliler eğitimi uygun materyallerle hazırlanmış, öğrencilerin okulda tipik bir sınıf eğitiminde elde edeceklerinden daha yüksek düzeyde başarı elde etmelerine yardımcı olmak için özel olarak akustik süngerlerle tasarlanmış sınıf ortamını gerektirir. İşitme yetersizliği olan çocuklar aynı zamanda özgül öğrenme güçlüğüne bağlı olarak akademik başarısızlık yaşayabilir, bu aşamada merkezlerimiz işitme yetersizliği olan bireylerin okuma ve yazma, matematik ve öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmek üzere bireysel eğitim planlar ve uygular.

Dil ve Konuşma Terapisi

Çocuklarda var olan dil ve konuşma güçlüğünün düzelmesine yönelik olarak hazırlanmış olan terapilere dil ve konuşma terapisi denir. Dil ve konuşma terapisi sürecinin nasıl yönetileceğine bu alanda tek uzman olan dil ve konuşma terapistleri karar vermektedir. Kurumumuz bünyesinde dil ve konuşma bozukluğu alanında uzmanlaşmış terapistlerimiz kekemelik, artikülasyon bozukluğu ve gecikmiş konuşma gibi bozukluklar üzerine tecrübe sahibir. Dil ve konuşma terapistleri sayesinde terapi süreci çocuğun bireysel eğitim planına göre yapılmaktadır. Merkezlerimizde her bir öğrencinin kendi ihtiyacına uygun bir şekilde bireysel terapiler düzenlemektedir. Bu süreçte bireyin göstermiş olduğu gelişim süreci de periyodik olarak kayıt altına alınmaktadır.

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Zihinsel engellilik, bir kişinin iletişim, sosyal ve öz bakım becerileri dahil olmak üzere bilişsel işlev ve becerilerde belirli sınırlamaları olduğunda kullanılan bir terimdir. Bu sınırlamalar, bir çocuğun tipik olarak gelişen bir çocuktan daha yavaş veya farklı şekilde gelişmesine ve öğrenmesine neden olabilir. Zihinsel engelliler eğitimi, çocuklara yaşamlarını bağımsız olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan öz beceri, öğrenmeye hazırlık, dil ve konuşma, iletişim, akademik ve sosyal becerilerin gelişimini amaçlar. Merkezlerimiz zihinsel yetersizliği olan çocuklara okul öncesi dönemden itibaren bağımsız yaşam becerileri kazandırmaya ve sonrasında okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel eğitim verir.

Disleksi Eğitimi

Normal veya normal üstü zeka seviyesine sahip olan bir çocuğun; okuma, yazma ve dil becerisi konusunda problemler yaşamasına sebep olan okuma güçlüğüne; disleksi denir. Öğrenme güçlüğü olarak da tanımlanan disleksi, bireyin akranlarına göre daha yavaş öğrenmesi durumudur. Disleksi eğitimi söz konusu olduğunda akla ilk gelen kurum olan Özel eğitim merkezlerimiz; disleksi eğitimi alanında nitelikli bir düzeyde hizmet sunmaktadır. Kurumumuz bünyesinde yer alan disleksi eğitimi sayesinde; öğrenme güçlüğünde belirgin bir düzeyde azalma yaşanmaktadır. Merkezimiz disleksi eğitimi hizmetinde herhangi bir şekilde ücret talep etmemektedir. Disleksi eğitimi veren personellerimiz, bu alanda uzmanlaşmış eğitimcilerden oluşmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Bireyin zeka durumunun normal veya normalin üzerinde olmasına karşın sözel ve sayısal beceriler konusunda akranlarına göre öğrenme güçlüğü yaşaması durumuna özgül öğrenme güçlüğü denir. Özgül öğrenme güçlüğü eğitimi sayesinde, bu problemi yaşayan bireyler öğrenme güçlüğü sorununun üstesinden gelmektedir.  Özel eğitim merkezlerimiz, ‘’Özgül Öğrenme Güçlüğü’’ tanısı konulmuş bireylere M.E.B. tarafından önerilmiş olan yönergeleri baz alarak; etkili bir özel eğitim planlaması yapmaktadır. Bireysel eğitim kapsamında gerçekleştirilen öğrenme güçlüğü eğitimi sırasında hem okuma yazma hem de matematik konuları üzerine yoğunlaşılmaktadır. Böylece başarılı bir özel eğitim planı uygulanması mümkün olmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Ankara’da Özel Eğitim Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Elbette ki Ankara’da özel eğitim seçerken dikkat edilecekler arasında çok sayıda önemli kriter bulunmaktadır. Özel eğitim merkezi tercihlerinde ilk dikkat edilmesi gerekli olan kriter; özel eğitim merkezin yenilikçi bir vizyon ve gelişimsel yönü ağır basan bir misyona sahip olmasıdır. Yine özel eğitim merkezinin eğitim sürecine bakış açısının çözüm odaklı olması da ilk başta dikkat edilmesi gerekli olan kriterler arasında yer almaktadır.

Özellikle özel eğitim merkezinin ilk önce öğrenciye ve velilere yönelik olarak geliştirmiş oldukları tutum ve davranışlara da dikkat etmek şarttır. Zira bu türden yaklaşımlar özel eğitim merkezinin kaliteli bir merkez olup olmadığının da göstergesidir. Tam da bu noktada  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, öğrenci merkezli bir eğitim faaliyetine imzasını atmaktadır. Veliyle işbirliği içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde, nitelikli bir eğitim ortamının oluşması da mümkün olmaktadır. Ankara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tercihlerinde aşağıda sıralanan hususlara dikkat edilmesi sayesinde, tam anlamıyla etkili bir hizmetin alınması da mümkün olacaktır:

  • Mutlaka hijyen şartlarını gözetmelidir
  • Ücretsiz servis olanağına sahip olmalıdır
  • Profesyonel bir dil ve konuşma terapistine sahip olmalıdır
  • Öğrenci ve veliyle etkili bir düzeyde iletişim kurabilmelidir
  • Merkezde görev alan eğitimciler alanlarında uzman olmalıdır
  • Modern çağın gereklerine uygun bir şekilde faaliyet göstermelidir
  • Psikolojik olarak destek sunmak noktasında yeterli bir donanıma sahip olmalıdır
  • Evrak takibinin düzenli bir şekilde yapıldığı ve devamsızlık durumuna dikkat edilen bir merkez olmalıdır

 Selvi Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz; sıralanan tüm bu kriterlerin tamamını etkili bir düzeyde kapsayan bir hizmetin merkezi konumundadır. Bundan dolayıdır ki kurumumuz en çok tavsiye edilen özel eğitim merkezleri arasında yer almaktadır.

Ankara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Tavsiyesi

Özellikle Ankara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tavsiyesi söz konusu olduğunda selvi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumumuz M.E.B. bünyesinde oluşturulmuş olan yol haritasına uygun bir müfredat uygulayarak, özel eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Kurumumuzun veliden herhangi bir ücret talep etmiyor olması, etkili avantajlar arasında yer almaktadır. Üstelik kurumumuz velilerimize ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca ücretsiz servis hizmetimizin de bulunuyor olması kurumumuzun en çok tavsiye edilen özel eğitim kurumları arasında yer almasını mümkün kılmaktadır. Kurumumuzda Hacette Üniversitesi’nden mezun olmuş alanlarında uzman olan görevlilerimiz sayesinde profesyonel bir çalışma sistemine sahip olduğumuzu da rahatlıkla ifade edebiliriz.

Hemen Ara