Ankara Kekemelik Terapisi

Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz Ankara’da, kekemeliği olan çocukların akıcı konuşma becerilerinin gelişimi için destek eğitim veren M.E.B.‘e bağlı, ücretsiz özel eğitim merkezidir.

Özel eğitim merkezimiz, dil ve konuşma bozukluğu yaşayan öğrencilerimiz için Hacettepe Üniversitesi mezunu dil ve konuşma terapisti uzmanlarla bireysel dil ve konuşma terapisi düzenler.

Psikologların da bulunduğu eğitim kadromuz, her bireyin eğitsel, sosyal ve davranışsal gereksinimlerini kapsayan eğitim programlarını, bireysel eğitim planına uygun bir şekilde verir.

Kekemelik Nedir?

Kekemelik hecelerin, seslerin veyahut da bazı kelimelerin tekrarlanması şeklinde ifade edilebilen bir konuşma bozukluğu olarak ifade edilebilmektedir. Kekemeliğin sadece bu şekilde tekrar edilme ile sınırlı olmadığı da bilinmelidir çünkü dengesiz bir konuşma hızının tespit edilmesi de kekemeliğin tanımında yer almaktadır.

Kekemeliğin en çok hangi yaş aralığında meydana geldiği oldukça merak edilen konular arasındadır çünkü ebeveyneler bu dönemlerde çocuklarının konuşmalarını gözlem altına alıp herhangi bir farklılık hissettikleri zaman erken dönemde önlem almak istemektedirler. Bu kapsamda ise bu ifade edilen konuşma bozukluğunun sıklıkla 2 ve 6 yaş aralığında meydana geldiği ifade edilir.

Kekemelik kişileri hayatını daha çok psikolojik yönden olmak üzere etkiler. Bu yüzden de erkenden bu durumun fark edilmesiyle kekemelik terapisi almasına dikkat edilir. Bu şekilde yapılan terapiler sonucunda kekemeliği bulunan çocukların %25’ inden fazlasının bu bozukluğu yetişkinlik dönemine taşımadığı ifade edilir.

Kekemeliğin Diğer Adı Nedir?

Kekemelik şeklinde ifade edilen konuşma sorununun başka isimleri vardır. Bu isimler ise akıcılık bozuklukları ve hızlı konuşma şeklindedir. Yani kekemeliğin tanımına uygun olacak şeklinde oluşturulmuş olan diğer adlandırmalardır. Bu adlandırmaların kullanılması halinde de kekemeliğin anlaşılması gereklidir.

Genel olarak 2 ile 6 yaş arasında meydana gelen bu konuşma bozukluğunun en sık 3 ve 5 yaşındaki çocuklarda görüldüğü söylenebilmektedir. Kız çocuklarında bu oran 1/5 oranındadır. Yani aslında görülme oranı oldukça düşüktür. Bu yüzden daha çok genetik olarak aktarılmış olduğu ifade edilebilir.

Çocuklarda Kekemelik

Kekemelik kelimesinin tam olarak anlaşılması bu sorunun çocuklarda ve yetişkinlerde neden oluştuğuna cevap verilmesinde önemlidir. Bu anlamda kekemeliğin ses, hece ve sözcüklerin tekrarlanması ve olması gereken hızın üzerinde olması şeklinde ifade edilebilir.

Çocuklarda da özellikle 2 ve 6 yaş arasında oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda bu yaş aralığındaki çocuklarda olmasının sebebi; çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızına nazaran fazla olmasıdır. Yani kekeme çocukların genel olarak zeki olmadığı düşünülmektedir ancak durumun bu şekilde olmadığı bu cümleden anlaşılmaktadır.

Sözdü edilen konuşma bozuklukları genel olarak geçici olarak meydana gelir. Bu durumda ise ailelerin durumu fark etmeleri önemli olduğu gibi bu durumu kolay geçirmelerini sağlamaları da oldukça önemlidir. Bu yüzden de ailelerin sabırlı olmaları ve çocuklarını zorlamamaları gerekmektedir.

Çocuklarını konuşma durumundan dolayı zorlayan anne ve babaların doğru yapmadığı ifade edilir çünkü yapılan baskıdan dolayı çocuklar daha fazla korkup çekinmektedir. Bu da konuşma sorununun daha da ileri boyutlara taşınmasına neden olur.

Kekemelik Neden Olur?

Kekemelik özellikle ailesinde kekeme olan kişiler için bir sorun olarak görülmektedir çünkü genel olarak bu hızlı konuşma şeklinin aile öyküsündeki nedenlerden dolayı meydana geldiği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur.

Aile öyküsünün her hastalıkta önemli olduğu bilinmektedir ancak bunların yanı sıra başka bazı nedenlerden dolayı da hastalıkların oluştuğu ifade edilebilmektedir. Bu kapsamda diğer en etkili nedeninin psikoloji olduğu söylenmektedir. Yani kişilerin yaşadığı psikolojik düşüşlerden dolayı da hastalıklar oluşmaktadır. Bu anlamda akıcılık bozukluğu şeklinde tanımlanan durumun şiddetli travmalardan dolayı da oluştuğu görülmektedir.

Yukarıda verilen durumların dışında inme, travma gibi nedenlerden dolayı oluşan nörojenik sebepten dolayı da sözü edilen konuşma bozukluğunun oluştuğu görülmektedir. Bu yüzden de kişilerin özellikle gelişim evrelerinde dikkatli olmaları gerekmektedir.

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi Mümkün Mü?

Kekemelik şeklinde tanımlanan konuşma bozukluğunun tam olarak nedeni bilinmemektedir. Çocuklarda beynin konuştuğu zamanlarda ağız kaslarına gönderilen mesajların geç gitmesi veyahut da hatalı gitmesi halinde bu sorun oluşur. Sorunun bu şekilde olması çocukların ağız kaslarını uyumlu bir şekilde çalıştırmasını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra çocukların doğru nefes alıp verememeleri ve solunum ile sıkıntı yaşamalarının da bu durumda etkili olduğu ifade edilebilmektedir.

Kekeme olduğu tespit edilen bireylere konuşma terapisi uygulanması gerekmektedir. Bu terapi ise kekemeliğin ortaya çıktığı tarihten duruma göre 3 veyahut da 6 ay sonra başlatılır. Terapinin başlama zamanında ailedeki kekeme bireylerin öyküleri ve kişideki kekemeliğin durumu doğrudan etkilidir. Bu şekildeki durumlarda terapinin aksatılmadan sorunun tespit edilmesinden hemen sonra yapılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde şu uzmanlar görev almaktadır;

  • Dil ve konuşma becerilerinin gelişimi için: Dil ve Konuşma Terapisti
  • Öğrenmeye hazırlık becerilerinin gelişimi için: Psikologlar
  • Akademik becerilerin kazanımı için: Özel Eğitim Öğretmenleri

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edebilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizleri arayabiliriz.

Leave this field blank
Hemen Ara