Ankara İşitme Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz Ankara’da, işitme yetersizliği olan çocukların işitme, konuşma ve akademik becerilerin gelişimi için destek eğitim veren M.E.B.‘e bağlı ücretsiz özel eğitim merkezidir.

Özel eğitim merkezimiz, işitme yetersizliğine bağlı dil ve konuşma bozukluğu yaşayan öğrencilerimiz için Hacettepe Üniversitesi mezunu dil ve konuşma terapisti uzmanlarla bireysel dil ve konuşma terapisi düzenler.

Psikologların da bulunduğu eğitim kadromuz, her bireyin eğitsel, sosyal ve davranışsal gereksinimlerini kapsayan eğitim programlarını, bireysel eğitim planına uygun bir şekilde verir.

İşitme Engeli Nedir?

İşitme, kulak yoluyla titreşimleri algılayarak sesi algılama yeteneğidir. İşitme engeli ise bireydeki kısmen veya tamamen oluşmuş işitme kaybını ifade eder. İşitme engelli olan bireyler işitme cihazları ile duyabilir, konuşabilir ve özel eğitim ile akademik başarı sağlayabilir.

Ankara İşitme Engelliler Özel Eğitimi

İşitme engelli olan bireyler için destek eğitim, herhangi bir derecede işitme kaybı olan öğrencilerin farklılıklarına ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış eğitimi ifade eder. Bu eğitim, öğrencilerin okulda tipik bir sınıf ortamında elde edeceklerinden daha yüksek düzeyde başarı elde etmelerine yardımcı olmak için özel olarak akustik süngerlerle tasarlanmış sınıf ortamını gerektirir. İşitme engeli olan çocuklar işitme yetersizliğine bağlı olarak akademik başarısızlık yaşayabilir, bu aşamada merkezlerimiz işitme yetersizliği olan bireylerin öğrenmeye hazırlık, okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirmek üzere bireysel eğitim planlar ve uygular.

İştime Engelinde Özel Eğitimin Önemi

İşitme engelli olan çocuklar, öğrenmeye en yatkın oldukları çocukluk çağında işitme kaybı nedeniyle dil ve konuşma becerisini geliştirme fırsatını kaçırmaktadırlar, bu sebeple çocuklar hem dili anlama hem de konuşma alanlarında güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu sebeple işitme engeli olan öğrenciler yetersiz dil öğrenimine bağlı olarak da eğitim ve öğretim yaşamlarında geri kalmaktadır.

Özel eğitimin işitme engelli çocuklar için ilk önemi, yardımcı işitme cihazları ve özel hazırlanmış bireysel sınıf ortamının da desteğiyle çocuklara işitme eğitimi ve dil eğitimi kazandırmaktır. Okul öncesi dönemde bu temel becerilerin kazanılması ilkokul döneminde okuma, yazma ve matematik öğrenmek gibi temel akademik beceri için çok önemlidir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde şu uzmanlar görev almaktadır;

  • İşitme, dil ve konuşma becerilerinin gelişimi için: Dil ve Konuşma Terapisti ve Odyologlar
  • Öğrenmeye hazırlık becerilerinin gelişimi için: Psikologlar
  • Akademik becerilerin kazanımı için: Özel Eğitim Öğretmenleri

İşitme Cihazı Eğitimi

Cihazlandırma işitsel rehabilitasyon için önemli bir aşama olmasına rağmen aslında yalnızca bir başlangıçtır. Cihaz ilk takıldığında çeşitli problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Bu problemlere karşı eğitimcinin rolü çok önemlidir. Özel eğitim merkezimizde eğitim alan çocukların, odyologlarımızın da katkısıyla, kullandıkları işitme cihazı veya koklear implant gibi cihazlar yardımıyla mevcut işitmelerini en iyi seviyede kullanabilmeleri amaçlanır.

İşitme ve Konuşma

Alıcı dil ve ifade edici dil becerilerinin yeterince gelişmemesine bağlı olarak işitme engeli olan çocuklarda genellikle gecikmiş konuşma görülür. İşitme yetersizliği olan çocuklar derhâl cihaz desteği almalı ve zaman geçmeden dil ve konuşma terapisine başlatılmalıdır. Bu aşamada dil ve konuşma terapisti uzmanlarımız, çocuğun dil ve iletişim becerilerinin normal gelişim basamaklarını takip ederek gelişimlerinin desteklenmesi amaçlar.

İşitme Engeli ve Dil ve Konuşma Terapisi

İşitmeye yetersizliğine bağlı gelişen konuşma bozukluklarında dil ve konuşma terapistinden yardım almak en doğru tercihtir. Dil ve konuşma terapisti işitme yetersizliği olan çocukların sözlü, sözsüz ve sosyal iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Özel eğitim merkezlerimizde ücretsiz olarak düzenlenen dil ve konuşma terapisi seanslarındaki genel amaç, çocuğun daha işlevsel yollarla iletişim kurmasına yardımcı olmaktır.

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edebilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizleri arayabiliriz.

Leave this field blank
Hemen Ara